Eğitim

Öğrenci Mezun Olduğunda Çalışma Alanlarının Hangi Alanlarda Olacağı: 

Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı müzeleri olmak üzere, çeşitli Bakanlık Müzeleri, TBMM Saray Müzeleri, Büyükşehir Belediye Müzeleri, çeşitli il özel idarelerine bağlı müzeler, özel kişi ve kurumlar ait müzeler, üniversite ve özel müzelerde görev alabileceklerdir. Ayrıca Müze ve Kültürel Miras alanlarında danışmanlık yaparak faaliyet gösterebileceği gibi serbest çalışma olanağına da sahip olabileceklerdir.

 

Eğitim Çerçevesi, Bölümün Felsefesi: 

Türkiye’nin ve dünyanın arkeolojik varlıklarını, kültürel miras ve sanat birikimini tanıyıp, değerlendirerek gelecek kuşaklara sağlıklı biçimde aktarabilecek bilgi ve beceriyle donatılmış, çeşitli yapıdaki müzelerde görev alabilecek müze uzmanlarını yetiştirmektir. Türkiye’de müzeciliğin gelişimi için sergileme, eğitim, halkla ilişkiler-iletişim, yönetim, mevzuat, belgeleme, koleksiyon geliştirme alanlarında gerekli iş gücünü oluşturacak uzmanlaşmış müzecilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Bölümün Faaliyetleri: 

Bölüm etkinlikleri olarak müzelerde uygulamalı atölye çalışmaları yapılarak müzelerde kültürel miras alanlarında uzman müzeciler ile ortak paylaşımlı projeler oluşturmak, tanışma toplantıları, konunun uzmanı kişilerce konferanslar düzenlemek ve sergi çalışmaları yapmaktır.

Müzecilik Anabilim Dalı 2017 yılında kurulmuştur.


MÜZE YÖNETİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Kuruluş

17 Temmuz 2009 tarihinde İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak “Müze Yönetimi Bilim Dalı” adıyla kurulmuştur.

Prof. Dr. Fethiye Erbay, Müze Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Bilim Dalı’nın kurucusu ve ilk başkanıdır.

Programın Açılma Gerekçesi

2000’li yıllarda müzelerin koleksiyon, personel ve ziyaretçi katılımlarının giderek artması, müze yönetiminden sorumlu kişileri birtakım güçlüklerle karşı karşıya getirmiştir. Yetersiz finansal yapının yarattığı sorunlar yanında, özel müzelerin artması, müzeler arası rekabet ortamının değişmesi müzelerin yönetim sorununu  gündeme getirmiştir.

Son yıllarda müzelerin profesyonel eğitim almış kişilerce yönetilmeleri zorunluluğu doğmuştur. Bu kapsamda yeni teknolojileri kullanabilen müzecilik alanında profesyonel eğitim almış müzecilere ihtiyaç duyulmuştur.

Müze yönetim bilimi ile müzelerde çalışanların verimliliği artacaktır. “Müze Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı” müze çalışmalarının bilimsel boyutta başarıyla yürütebileceği, kültürel ve eğitsel etkinliklerin gelişimini yönlendirecektir.

Müze Yönetim Yüksek Lisans Programına devam edenlerin kazandığı değerleri simgeleyen “Müze Yöneticisi, Müze Müdürü, Müze Yönetim Uzmanı” ünvanını almaya hak kazanacaklardır. Müzelerin, kültürel ve sanat kurumlarının, galerilerin yöneticisi olacaklerdir.

Geleceğin mesleğinde müze yöneticisi, danışman, müze planlaması alanlarında serbest çalışma olanağına da sahip olabilecektir. İstanbul Üniversitesi ve ülkemizin sahip bulunduğu müze ve kültürel mirası koruyacak uzman müze yöneticilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Programın Amaçları

  Müze yönetimi alanında profesyonel yeterliliğe sahip müzecilerin yetişmesi için kariyerlerinin geliştirmek amaçlanmaktadır.

  İstanbulda her dereceli eğitim ve öğretim kurumlarıyla işbirliği yaparak, öğrencilerin müzeleri tanımasına ve kültür değerlerine sahip çıkmalarına yardımcı olacaktır.

  Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzeler, yanında yurt içi ve yurt dışındaki müzelerle koordineli olarak çalışmalar, projeler geliştirilecektir.

  Korunması gerekli kültürel, sanatsal ve bilimsel değerlerin, eserlerin kurumsal düzeyde yapılaşmasını sağlamak için planlamak, işler düzeye getirmek ve kullanımını sağlayarak gelecek kuşaklara aktarmaktır.

  Müze ve sit alanlarında yeniden oluşumu sağlayacak uygulamalı ve teorik çalışmalar ile çağdaş müzecilik anlayışının oluşmasına, yerleşmesine katkıda bulunmak,

  Müzecilik alanındaki uluslararası düzeydeki değişimleri ve gelişimi paylaşmaktır.

  Türkiye’de müze yönetiminin bilimsel bir disiplin olarak kabul edilmesini sağlayarak; farklı disiplinlerden gelen öğrencilere yüksek lisans düzeyinde, müzecilik alanında mesleki yeterlilik kazanmak,

  Müzelerde çalışanların mesleki gelişimlerine destek olarak, kariyer planlamalarına katkıda bulunmaktır.

  Özel müzeler, Üniversite-Okul müzeleri, Bakanlık ve Belediye müzeleri başta olmak üzere farklı kurumsal yapısındaki müzelerarası uygulamalı çalışmaları geliştirmektir.

  Müzelerle işbirliği içinde , müze alanındaki çalışmaları profesyonel düzeyde yürütmek,

  Kültür ve turizm sektörü içinde etkin rol oynayan müzelerde çalışanlara, ulusal ve uluslararası alanda mesleki gelişimlerine cevap verecek bir eğitim programı sunmak,

  Türkiye’de müze yönetimi alanındaki çalışmalarda karşılaşılan teknik ve sosyal sorunların çözümü için projeler üretmek,

  Kültürel varlıkların korunması ve değerlendirilmesi konularında duyarlı ve etik bilince sahip araştırmacı ve uygulamacı bireyler yetiştirmek,

  Çağdaş müze yönetiminde yönetim alanı yanında, sanat ve tasarım alanında malzemeye yada esere yönelik bilgi sağlamak,

  Çağdaş müze yönetimi alanında, müzeciler yetiştirme ve bu kapsamda Türkiye’de eksik olan çağdaş müze yönetimi alanlarınına gerekli olacak insan gücünü  sağlamak amaçlanmaktadır.


Müze  Yönetim Bilim Dalında; müze çalışmalarında karşılaşılacak problemleri çözme, müzeler arası profesyönel ilişki kurma, disiplinler arası uygulamaya açık, deneyselliği yaratıcılığı geliştirici çalışmalar yürütülecektir.


Mezunlar ve Tez Çalışmaları:

tezli-yl-mezun.docx

Müze Yönetimi II. Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Kuruluş

16 Ocak 2012 tarihinde İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümüne bağlı olarak “Müze Yönetimi Ana Bilim Dalı, İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisansı” açılmıştır.

Prof. Dr. Fethiye Erbay Ana Bilim Dalı’nın kurucusu ve ilk başkanıdır.

 

Programın Açılma Gerekçesi

2000’li yıllarda müzelerin koleksiyon, personel ve ziyaretçi katılımlarının giderek artması, müze yönetiminden sorumlu kişileri birtakım güçlüklerle karşı karşıya getirmiştir. Yetersiz finansal yapının yarattığı sorunlar yanında, özel müzelerin artması, müzeler arası rekabet ortamının değişmesi müzelerin yönetim sorununu gündeme getirmiştir.

Son yıllarda müzelerin profesyonel eğitim almış kişilerce yönetilmeleri zorunluluğu doğmuştur. Bu kapsamda yeni teknolojileri kullanabilen müzecilik alanında profesyonel eğitim almış müzecilere ihtiyaç duyulmuştur.

Müze yönetim bilimi ile müzelerde çalışanların verimliliği artacaktır. “Müze Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı” müze çalışmalarının bilimsel boyutta başarıyla yürütebileceği, kültürel ve eğitsel etkinliklerin gelişimini yönlendirecektir.

Müze Yönetim Yüksek Lisans Programına devam edenlerin kazandığı değerleri simgeleyen “Müze Yöneticisi, Müze Müdürü, Müze Yönetim Uzmanı” ünvanını almaya hak kazanacaklardır. Müzelerin, kültürel ve sanat kurumlarının, galerilerin yöneticisi olacaklerdir.

Geleceğin mesleğinde müze yöneticisi, danışman, müze planlaması alanlarında serbest çalışma olanağına da sahip olabilecektir. İstanbul Üniversitesi ve ülkemizin sahip bulunduğu müze ve kültürel mirası koruyacak uzman müze yöneticilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Programın Amaçları

  Müze yönetimi alanında profesyonel yeterliliğe sahip müzecilerin yetişmesi için kariyerlerinin geliştirmek amaçlanmaktadır.

  İstanbulda her dereceli eğitim ve öğretim kurumlarıyla işbirliği yaparak, öğrencilerin müzeleri tanımasına ve kültür değerlerine sahip çıkmalarına yardımcı olacaktır.

  Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzeler, yanında yurt içi ve yurt dışındaki müzelerle koordineli olarak çalışmalar, projeler geliştirilecektir.

  Korunması gerekli kültürel, sanatsal ve bilimsel değerlerin, eserlerin kurumsal düzeyde yapılaşmasını sağlamak için planlamak, işler düzeye getirmek ve kullanımını sağlayarak gelecek kuşaklara aktarmaktır.

  Müze ve sit alanlarında yeniden oluşumu sağlayacak uygulamalı ve teorik çalışmalar ile çağdaş müzecilik anlayışının oluşmasına, yerleşmesine katkıda bulunmak,

  Müzecilik alanındaki uluslararası düzeydeki değişimleri ve gelişimi paylaşmaktır.

  Türkiye’de müze yönetiminin bilimsel bir disiplin olarak kabul edilmesini sağlayarak; farklı disiplinlerden gelen öğrencilere yüksek lisans düzeyinde, müzecilik alanında mesleki yeterlilik kazanmak,

  Müzelerde çalışanların mesleki gelişimlerine destek olarak, kariyer planlamalarına katkıda bulunmaktır.

  Özel müzeler, Üniversite-Okul müzeleri, Bakanlık ve Belediye müzeleri başta olmak üzere farklı kurumsal yapısındaki müzelerarası uygulamalı çalışmaları geliştirmektir.

  Müzelerle işbirliği içinde , müze alanındaki çalışmaları profesyonel düzeyde yürütmek,

  Kültür ve turizm sektörü içinde etkin rol oynayan müzelerde çalışanlara, ulusal ve uluslararası alanda mesleki gelişimlerine cevap verecek bir eğitim programı sunmak,

  Türkiye’de müze yönetimi alanındaki çalışmalarda karşılaşılan teknik ve sosyal sorunların çözümü için projeler üretmek,

  Kültürel varlıkların korunması ve değerlendirilmesi konularında duyarlı ve etik bilince sahip araştırmacı ve uygulamacı bireyler yetiştirmek,

  Çağdaş müze yönetiminde yönetim alanı yanında, sanat ve tasarım alanında malzemeye yada esere yönelik bilgi sağlamak,

  Çağdaş müze yönetimi alanında, müzeciler yetiştirme ve bu kapsamda Türkiye’de eksik olan çağdaş müze yönetimi alanlarınına gerekli olacak insan gücünü  sağlamak amaçlanmaktadır.
Müze Yönetim Bilim Dalında; müze çalışmalarında karşılaşılacak problemleri çözme, müzeler arası profesyonel ilişki kurma, disiplinler arası uygulamaya açık, deneyselliği yaratıcılığı geliştirici çalışmalar yürütülecektir.

Mezunlar ve Proje Çalışmaları:

tezsiz-yl-mezun.docx

KÜLTÜREL MİRAS ALANLARININ YÖNETİMİ ANABİLİM DALI 

Kuruluş

30 Haziran 2011 tarihinde İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak "Kültürel Miras Alanlarının Yönetimi Bilim Dalı" adıyla Uzaktan Eğitim Tezli Yüksek Lisans programı açılmıştır. 

Prof. Dr. Fethiye Erbay Kültürel Miras Alanlarının Yönetimi Bilim Dalının kurucusu ve ilk başkanıdır.


Programın Açılma Gerekçesi

Kültürel  miras alanlarının yönetimi açısından son derece önemli konuma sahip olan ülkemiz  ve özellikle  tarihi bir kent olan kültür varlıklarını araştırmak ve koruma yollarını öğretmek ciddi bir zorunluluktur.

UNESCO tarafından 2010 Dünya Kültür Mirası listesi’ nde yer alan Ülkemiz, aynı zamanda Avrupa Kültür Başkenti listesi’n de de yer alması açısından ülkemizin pek çok kültürel ve sanatsal değerlere, antik kent, sit alanlarına sahip olması açısından bu eşsiz kültürel mirasına sahip çıkma bilincinin güçlenmesi ve bu mirası kurtarma yollarının araştırılması öncelikli görevimiz olmaktadır. Hızla değişen kentleşme sonucunda, eski eserlerin, kültürel ve arkeolojik değerlerin hızlı biçimde bozulmalarına ve ortadan kalkmalarına neden olan olumsuz şartları tanımlayarak, kurtarılmaları, geleceğe aktarılmalarını içeren koruma ve yönetim ağırlıklı çalışmaları kapsamaktadır.

Kültürel Miras Alanlarının Yönetimi Uzaktan Eğitim Tezli Yüksek Lisansı; tarihi yerleşimlerin, sit alanlarının korunması, sağlıklılaştırılması, anıtların, müzelerin, sivil mimarlık örneklerinin, tarihi binaların, müzelerin restorasyonu ve yeniden kullanımı, arkeolojik alanların korunması, yeniden düzenlenmesi, işletilmesi, yönetilmesi çalışmalarına uluslararası standartlarda, bilimsel düzeyde paylaşımı amaçlanmaktadır.

Taşınmaz ve taşınabilir kültür varlıklarını koruma ve onarımı ile kültür ve sanat varlıklarının gelecek kuşaklara sağlıklı biçimde aktarılabilmesi için gerekli koruma, onarım bilincini kazandırmanın yanında yasal düzeyde, kurumsal yapılaşması, ihale ve projelerin hazırlanması, kontrol edilmesi değerlendirilmesine yönelik yönetici uzmanların, bilim adamlarının yetişmeleri hedeflenmektedir.

Kültürel miras alanlarının yönetimi yer alan kentsel,  arkeolojik  koruma ve yeni teknolojilere ilişkin bilgilerin aktarılması, rölöve, restitüsyon, restorasyon projeleri hazırlama, tarihi yerleşmeleri arkeolojik ve sit alanları için korumaya yönelik önerileri geliştirme gibi kuramsal ve uygulamalı çalışmalar geliştirmektedir. Kültürel miras alanlarının yönetimi kent bilinci, kent dokusu ve tarihi kentler konusunda bilgi birikimine sahip uzmanların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Kültürel Miras Alanlarının Yönetimi Uzaktan Eğitim Tezli Yüksek Lisansı; mimarlık, mühendislik yanında diğer çeşitli disiplinlerden mezun kişilere kültürel mirasın yönetim boyutunda korunması konusunda  eğitim vermektedir.

Ülkemizde kültürel miras alanlarının yönetimi konusunda yetişmiş eleman eksikliğini gidermek amacı ile Kültürel Miras Alanlarının Yönetimi Uzaktan Eğitim programı kapsamında; eski yapılar ve kent dokusun daki bazı müdahalelerle bozulmalarını önlemek, tarihi yapıların restorasyonu, tarihi mekanların, konakların müzeye çevrilmesi amacıyla uygulamalı ve teorik çalışmalara dayanan yönetim ağırlıklı dersler verilmektedir. Programı başarıyla tamamlayanlar geleceğin mesleği olarak ‘’Kültürel Miras Alanlarının Yöneticisi’’ ünvanı ile uzman olarak serbest çalışma olanağına sahip olabilecektir.


Programın Amaçları

  Kültürel miras alanlarının yönetimi; kültürel, kentsel ve arkeolojik mirasın korunması, yeniden işlev kazandırılmasını sağlamaktır.

  Kültürel miras alanlarının yönetimi; çağdaş koruma çalışmaları kapsamında uygulamalı ve teorik çalışmalarla yönetsel boyutunun yerleşmesine katkıda bulunmaktır.

  Korunması gerekli kültürel, sanatsal ve bilimsel değerlerin, eserlerin kurumsal düzeyde yapılaşmasını planlamak, gelecek kuşaklara aktarmaktır.

  Kültürel miras alanlarının yönetimi; alanında profesyonel yeterliliğe sahip yönetim uzmanları yetiştirmek

 Uluslararası düzeyde kültürel miras alanlarının değişimlerini planlamak ve gelişimi için ortak paydaşlarla birlikte çalışmak.

  Türkiye'de Kültürel miras alanlarının yönetiminin bilimsel bir disiplin olarak kabul edilmesini sağlamak.

  Kültürel miras alanlarının yönetimi; konularında duyarlı ve etik bilince sahip araştırmacı ve uygulamacılar yetiştirmek, mesleki yeterlilik kazandırmak.

Kültürel miras alanlarının yönetimi çalışmalarında karşılaşılacak problemleri çözme, müzeler arası profesyonel ilişki kurma, disiplinler arası uygulamaya açık, deneyselliği yaratıcılığı geliştirici çalışmalar yürütülecektir.


Mezunlar ve Tez Çalışmaları:

kulturel-miras-alanlarinin-yonetimi-yl-mezun.docx